سلام :
وقتی که میخواستم متن این قسمت سایت را بنویسم، ابتدا سایت های زیادی رامطالعه کرده و بسیار جستجو کردم.اما آخر به این نتیجه رسیدم، افرادی که درحال حاضر این متن را میخوانند ,می خواهند بدانند ما که هستیم و چه میکنیم. قطعا متن های معمول و تکراری چندان برایشان جالب نخواهد بود.
پس دوست عزیز! دوباره سلام :
مدتها پیش از زمانی که دانشجوی رشته حقوق دانشگاه شهید بهشتی بودم و چه در زمان تحصیل در ایران و چه خارج از کشور، به این فکر میکردم چرا در قرنی که تخصص در آن حرف اول را می زند،تابلوهای وکالتی را مشاهده میکنیم که روی آن نوشته شده انجام کلیه امور حقوقی و کیفری!مگر می شود در علمی که این چنین وسیع است و حوزه های مختلفی را دربرمی گیرد اینچنین در تمامی حوزه های حقوق متخصص بود و به بهترین وجه عمل کرد!
تمام دغدغه های آن روزها و امروز من این بود که مجموعه ای از متخصصین را در اقصی نقاط دنیا گردهم آورم تا به صورت تخصصی به پرونده ها،دعاوی،مسائل و مشکلات حقوقی انسانها رسیدگی نمایند و بهترین و مطمئن ترین راه حل ها را به آنها ارایه دهند.
حال این مجموعه از متخصصین حقوقی گردهم آمده اند تا آن خدماتی را که شایسته و بایسته یک ایرانی است در اختیار شما قراردهند.
اگرچه فعالیت این مجموعه از کشور ایران و برای هموطنان ایرانی آغاز گردیده اما هدف متعالی این مجموعه گسترش این خدمات در اقصی نقاط جهان و برای تمامی انسانهاست.
باشد که لایق اعتمادتان باشیم و شما همراه همیشگی ما.

مشاوره تلفنی